Naučni odbor

Prof dr Jelena Vojinović

Predsednik naučnog odbora

Prof dr Nada Krstovski

Prof dr Georgios Konstantinidis

Mr sc med dr Goran Vukomanović

Prof dr Slobodan Obradović

Prof dr Aleksandra Stojadinović

Prof dr Srđan Pašić

ORGANIZACIONI ODBOR

Predsednik:
Prof dr Georgios Konstantinidis
Članovi:
Mr. sc med dr Goran Vukomanović
Prof dr Slobodan Obradović
Prof dr Jelena Vojinović
Doc dr Zoran Leković
Dr Goran Mladenov
Dr Nevenka Dobričić-Čevrljaković
Dr Dušan Velisavljev
Dr Milica Plazačić
Dr Miloš Sremčev
Dr Milica Rajić
Marijana Stojanović