NAPOMENA:
Molimo Vas da prilikom pripreme apstrakta imate u vidu sledeće preporuke:

  • Rok za prijavu istekao je 25. avgust 2022. godine
  • Kratak i precizan naslov rada
  • Spisak autora sa imenima i prezimenima autora i koautora
  • E-mail glavnog autora tj. autora za korespondenciju
  • Poželjno je da apstrakt sadrži do 500 reči
  • Jezik apstrakta treba da bude srpski ili engleski

Prijava radova