KOTIZACIJA
___________________________________________________
Kotizacija obuhvata kotizacijoni materijal, pristup svim sesijama, pristup izložbi i potvrdu o učešću.
 
– Kotizacija za lekare specijaliste – 10.000 rsd
– Kotizacija za lekare na specijalizaciji – 8.000 rsd
– Kotizacija za lekare specijaliste članove UPS (sa uplaćenom članarinom za 2022.) – 8.500rsd
– Kotizacija za lekare strane državljane (za uplate iz inostranstva) – 12.000 rsd ili 100 EUR