Teme kongresa i moderatori

PULMOLOGIJA

Doc dr Aleksandar Sovtić, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić“ moderator

Doc dr Snežana Živanović, Klinika za pedijatriju UKC Niš, komoderator

Prof Gordana Kostić,  Dečija klinika UKC Kragujevac, komoderator

ALEGOLOGIJA

Prof dr Marina Atanasković Marković, Univerzitetska dečija klinika Tiršova, Beograd

IMUNOLOGIJA

Doc dr Gordana Vijatov-Đurić, Istitut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Novi Sad, moderator

Prof dr Jelena Vojinović, Klinika za pedijatriju UKC Niš, komoderator

Prof dr Srđan Pašić, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić“   komoderator

NEONATOLOGIJA

Doc dr Jelena Martić, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić“  moderator

Prof dr Georgios Konstantinidis, Istitut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Novi Sad, komoderator

HEMATOLOGIJA

Prof dr Nada Krstovski,  Univerzitetska dečija klinika Tiršova, Beograd, moderator

Prof dr Miloš Kuzmanović, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić“ , komoderator

Doc dr Jovanka Kolarević, Istitut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Novi Sad, komoderator

KARDIOLOGIJA

Prof dr Vladislav Vukomanović, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić“ , moderator

AKUTNI POREMEĆAJI STANJA SVESTI

Prof Slobodan Obradović, Dečija klinika UKC Kragujevac, moderator

Prof Slobodan Spasojević, Istitut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Novi Sad , komoderator

Mr sci Goran Vukomanović, Univerzitetska dečija klinika Tiršova, Beograd , komoderator

PEDIJATRIJA-odabrana saopštenja

Prof dr Aleksandra Stojadinović, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Novi Sad

Doc dr Zoran Leković, Univerzitetska dečija klinika Tiršova, Beograd

Dr Nevenka Dobričić-Čevrljaković, Zdravstveni centar Kruševac

Dr Predrag Miljković – Dom zdravlja Niš, moderator